NT įsigijimo mokesčiai Tenerifeje

NT įsigijimo mokesčiai Tenerifeje

 

PIRKĖJO MOKESČIAI

Mokesčiai. Tenerifėje yra dviejų rūšių pirkimo mokesčiai. ITP (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales) – 6,5 % už perparduodamą nekilnojamą turtą ir IGIC (Impuesto General Indirecto de Canarias arba PVM) – 6,5 % už naują nekilnojamą turtą. Tačiau tik naujam nekilnojamam turtui taikomas dokumentų registravimo mokestis (AJD – Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados), kuris kainuoja 1 %. Todėl perkant naujos statybos turtą mokesčiai iš viso sudaro 7,5 %, o perparduodamo nekilnojamo turto 6,5 %.
Notariniai mokesčiai. Šie mokesčiai priklauso nuo nekilnojamojo turto kainos, turėtų būti nuo 500 iki 2000 EUR. Minimalus mokestis – 300 Eur.
Žemės sklypo registravimas. Jūsų naujas nekilnojamas turtas turi būti registruotas savivaldybės žemėtvarkos skyriuje. Registravimas kainuoja apie pusę notarinio mokesčio, išskyrus garažus ar stovėjimo vietas, kurių registravimas kainuoja beveik tiek pat kiek notarinis mokestis.
Plusvalia. Tai nekilnojamojo turto pardavėjo mokestis, mokamas nuo žemės vertės pakilimo. Tikslus pavadinimas yra impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Jis apskaičiuojamas nuo skirtumo tarp pirkto nekilnojamojo turto žemės vertės ir nustatytos savivaldybės žemės vertės pardavimo datai. Plusvalía paprastai yra apie keli šimtai eurų, tačiau gali siekti ir iki kelių tūkstančių eurų, jei yra parduodamas didelis žemės plotas ar žemės vertė yra stipriai išaugusi. Suma dažnai pardavėjui nėra žinoma iš anksto: dažniausiai ji yra sužinoma po sandorio, kai pateikiamas savivaldybės vertinimas. Šis mokestis yra privalomas.

Nepriklausomas advokatas. Mes visada patariame pirkėjams samdyti nepriklausomą advokatą atstovauti jūsų interesams atliekant pirkimo procedūras. Yra daug klausimų, kai turtas yra perkamas su skolomis ar tikėtinomis būsimomis skolomis. Patikimas advokatas padeda numatyti problemas ir jų išvengti bei išaiškinti visą susidariusią situaciją. Advokatas prisiima atsakomybę už sudarytą nekilnojamojo turto sandorį. Jis taip pat atlieka procedūras po pardavimo: įregistruoja turtą, įregistruoja naujus savininkus, sutvarko dokumentus institucijose.

 

MOKESČIAI PO PIRKIMO

Vanduo. Mokama tiesiogiai vandens valdybos įmonei ir yra atitinkamai apmokama pagal išnaudotą kiekį. Sudaro apie 10 eurų per mėnesį.
Elektra. Mokama tiesiogiai elektros tiekimo įmonei ir yra atitinkamai apmokama pagal išnaudotą kiekį. Sudaro apie 50 eurų per mėnesį.
Šiukšlių išvežimas (Basura). Mokama savivaldybei kartą per pusę metų arba per metus priklausomai nuo savivaldybės. Kartais šią sumą galima sumokėti per bendriją, kuri ją įskaičiuoja į bendrijos mokesčius. Sudaro apie 10 eurų per mėnesį.
Nekilnojamojo turto mokestis (IBI: Impuesto sobre Bienes Inmuebles). Šis mokestis yra mokamas kartą metuose. Tarifas priklauso nuo nekilnojamojo turto dydžio, vietos ir pastato statybos metų. Mokestis sudaro apie 0,45 % nuo turto kadastrinės vertės (Valor Catastral).
Bendrijos mokesčiai. Mokama savininkų, kurių nekilnojamas turtas yra dalis pastatų komplekso (savininkų bendrijos). Bendrija tvirtina biudžetą, kuris priklauso nuo įvairių komplekso aspektų, pavyzdžiui, liftų, baseino, sodų, saugumo, apšvietimo ir kt. Visos išlaidos dalinamos tarp savininkų. Gauti mokesčiai pervedami į bendrijos fondą, kuris yra administruojamas bendrijos administratoriaus.
Pajamų mokestis (Impuesto sobre la Renta). Gyventojai ir ne rezidentai, valdantys turtą ar investuojantys Ispanijoje, privalo pateikti metines mokesčių deklaracijas. Pelno mokesčio tarifas yra 19 %. Pelno mokestis yra taikomas deklaruotoms ir sąlyginėms nuomos pajamoms. Sąlyginės nuomos pajamos yra skaičiuojamos ne rezidentams net tuo atveju, jei nuosavybė nenuomojama. Mokestis grindžiamas tam tikro lygio nedeklaruojamų nuomos pajamų prielaida pardavėjui – 1,1 % nuo turto kadastrinės vertės (arba 2 %, jei kadastrinė vertė nebuvo atnaujinta nuo 1994 m.).

Turto mokestis. Mokesčio tarifas svyruoja nuo 0,2 % iki 2,5 %, priklausomai nuo grynojo turto, kuris turi būti virš 700 000 eurų vertės vienam žmogui. Ne rezidentams mokestis yra taikomas tik Ispanijos nekilnojamam turtui, todėl mokestis bus taikomas tik labai brangios nuosavybės savininkams.

 

PELNO MOKESTIS

Pardavėjams reikia mokėti pardavimo pelno mokestį. Ne rezidentai moka 19 % nuo nekilnojamojo turto pardavimo pelno, o rezidentai moka 24 %.
Nuolatiniams gyventojams yra suteikiamos perinvestavimo lengvatos, jei jie pirktų kitą turtą su pardavimo pajamomis, su sąlyga, kad parduodamas turtas buvo pagrindiniai jų namai, kuriuose jie gyveno ne trumpiau kaip trejus metus iki pardavimo, ir su sąlyga, kad nauja nuosavybė yra perkama per dvejus metus nuo buvusio pardavimo. Perinvestavimo lengvata apskaičiuojama pagal tai, kiek gautų pajamų nuo parduoto turto panaudota naujojo objekto pirkimui: jei naujo turto pirkimo kaina viršija senojo turto pardavimo kainą, gyventojai yra visiškai atleidžiami nuo pelno mokesčio. Tie, kurie panaudoja tik pusę pajamų, gautų pardavus naują turtą, moka mokestį nuo pusės dalies. Jei turtas yra įkeistas hipotekai, mokestis mokamas nuo likusios sumos, atskaičius hipotekos padengimo kaštus. Norint pasinaudoti šiomis lengvatomis, pardavimo sandorio metu reikia deklaruoti pajamas bei intenciją greitu metu įsigyti kitą nekilnojamąjį turtą. Nuolatiniai gyventojai, kurie yra vyresni nei 65 metų, yra atleidžiami nuo šio mokesčio, jei tame nekilnojame turte pragyveno ilgiau nei tris metus.
Saugūs sandoriai | NT agentūra Tenerifeje
Profesionalios nekilnojamojo turto paslaugos | Turto valdymas po įsigyjimo: paruošimas nuomai, licenzijos, nuoma
LT | RU | ES | DE | EN

Compare